marți, martie 09, 2010

carti de turism online gratis ebook partea 1

Gabriela Stanciulescu, Andreea Marin Pantelescu,Tehnica operatiunilor de turism, Studii de caz si probleme, Worksheets and exercises for Tourism Operations Techniques, Editura ASE, Bucuresti, 2008, ISBN 978-973-5949044

Mihaela Pădurean,“Dinamica turismului în strategia urbană”, Editura ASE, Bucureşti, 2007, format electronic (CD), ISBN 978-606-505-009-9

Rodica Minciu (coordonator), Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu,„Economia turismului-aplicaţii”, Editura Uranus, Bucuresti, 2007, 103 pg., ISBN 978-973-7765-49-9

Nicodim Liliana, Nistoreanu Puiu, Vasile Dragos“Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri”, 2007, 203 pagini, Editura Ex Ponto-Constanţa

Claudia Ţuclea, Roxana Raicu“Management strategic în turism – servicii. Exerciţii şi studii de caz”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007

Radu Emilian, Claudia Ţuclea, Dragoş Vasile“Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii”, Ed. ASE, Bucureşti, 2006

Gabriela Stãnciulescu “Management of Tourism Operations”, Ed. ASE, Bucureşti, 2006

Gabriela Stănciulescu, Armenia Androniceanu, Sisteme europene de administraţie publică, Editura Uranus, Bucureşti, 2006, 455 pagini, ISBN (10) 973-7765-22-2, ISBN (13) 978-973-7765-22-2

Gabriela Stãnciulescu, Ion Dãnuţ Jugãnaru“Animaţia şi animatorul în turism”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

Nicolae Lupu“Istorie şi comerţ. Din trecutul învãţãmântului de comerţ la Academia de Studii Economice Bucureşti Ed. Uranus”, Bucureşti, 2006

Maria Ioncicã“Economia serviciilor. Abordãri teoretice şi implicaþii practice”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

Maria Ioncicã, Gabriela Stãnciulescu “Economia turismului şi serviciilor - un domeniu prioritar într-o nouã economie”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2006

Niciun comentariu: